هر روز!
هر روز!

علت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟ : علت مشاوره

علت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟ : علت مشاوره

علت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟
: علت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟
: علت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟
: ازدواج های فامیلی، بیشترین تاثیر را در بروز اختلالات ژنتیکی دارند‎
به گزارش : زوج های جوان قبل از ازدواج در هر شرایطی و حتی در صورتی که هیچ سابقه معلولیت در افراد خانواده و بستگانشان نداشتند به مراکز و کلینیک های مشاوره ژنتیک مراجعه کنند.
همه زوج ها حتی زوج های غیرفامیل قبل از ازدواج برای پیشگیری از تولد نوزاد معلول و مبتلا به بیماری های ژنتیکی باید مشاوره ژنتیک را جدی بگیرند و آن را پیگیری کنند.
دکتر آزاده به زوج ها توصیه کرد که در هر شرایطی و حتی در صورتی که هیچ سابقه معلولیت در

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید