هر روز!
هر روز!

این هفته با نجوم جمعه گذشته روز نجوم مثل سنوات پیشین

این هفته با نجوم جمعه گذشته روز نجوم مثل سنوات پیشین

این هفته با نجوم
جمعه گذشته روز نجوم مثل سنوات پیشین با شکوه خاصی در ایران برگزار شد. بیش از 50 گروه مختلف در 30 شهر از سراسر ایران این روز را برای آشتی مردم با دانش کهن نجوم جشن گرفتند. انجمن نجوم تبیان نیز همراه با سایر گروه های نجومی دیگر این روز را در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار کرد. انجمن نجوم تبیان در این روز برای بازدیدکنندگان یک شگفتانه هم داشت، گزارش کامل این روز را می توانید در اینجا بخوانید. گزارش تصویری از روز نجوم نیز در اینجا قابل مشاهده است.  
برای مشاهده کامل گزارش های رسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید