هر روز!
هر روز!

جنگ فیس‌بوک و گوگل در چهار جبهه جنگ فیس‌بوک و

جنگ فیس‌بوک و گوگل در چهار جبهه جنگ فیس‌بوک و

جنگ فیس‌بوک و گوگل در چهار جبهه
جنگ فیس‌بوک و گوگل در چهار جبهه


زمانی که مارک زاکر برگ در سال 2004 فیس‌بوک را در دانشگاه هاروارد تأسیس کرد، گوگل 84.7 درصد از جستجوهای اینترنتی در سطح جهان را در اختیار داشت و قدرت مسلم این عرصه بود.  

زمانی که مارک زاکر برگ در سال 2004 فیس‌بوک را در دانشگاه هاروارد تأسیس کرد، گوگل 84.7 درصد از جستجوهای اینترنتی در سطح جهان را در اختیار داشت و قدرت مسلم این عرصه بود.
به‌گزارش همکاران سیستم، اکنون که 7 سال از آن زمان گذشته، فیس‌بوک در بازار فراموش شده‌ی گوگل در حوزه شبکه‌های اجتماعی، سرمایه گذاری عظیمی کرده و اکنون از ثمرات آن بهره‌برداری می‌کند. ظاهراً امروز گوگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید