هر روز!
هر روز!

حشره ای شبیه به موجودات فرازمینی! : حشره ای شبیه

حشره ای شبیه به موجودات فرازمینی! : حشره ای شبیه

حشره ای شبیه به موجودات فرازمینی!
: حشره ای شبیه به موجودات فرازمینی!
محققان حشره ای با قدمت 100 میلیون سال کشف کرده اند که چهره ای شبیه موجودات فرازمینی دارد.
به گزارش : محققان دانشگاه اورگان حشره‌ای با قدمت 100 میلیون سال را کشف کرده‌اند که با قیافه‌ای عجیب در کهربا جسدش سالم باقی مانده است.
این حشره دارای ظاهری عجیب و شبیه موجودات  فرازمینی است و رد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید