هر روز!
هر روز!

آقا گرگ عیدت مبارک! ضرب المثل : آقا گرگ عیدت

آقا گرگ عیدت مبارک! ضرب المثل : آقا گرگ عیدت

آقا گرگ عیدت مبارک! ضرب المثل
: آقا گرگ عیدت مبارک! ضرب المثل
:  
 دراین پست شما را با معنا و مفهوم ضرب المثل جالب آقا گرگ عیدت مبارک آشنا می کنیم.
 
به گزارش : روباهی همیشه در باغ خربزه می رفت و به باغبان خسارت می زد. روزی باغبان تله گذاشت و مقداری گوشت هم در آن تعبیه کرد. روباه چون گوشت را سر راه خود دید فهمید که به همراه آن تله ای هم هست. جرأت نکرد به گوشت نزدیک بشود، برگشت. در راه برخورد کرد به گرگ به او سلام کرد و پس از تعارفات معمولی گفت: «رفیق عزیز چرا پژمرده ای»؟ گرگ جواب داد: «دو روزه غذایی فراهم نکرده ام».
 
روباه گفت: «من در این جالیز غذای بسیار خوبی تهیه کرده ام اما از بخت بد از خوردن آن محرومم». گرگ پرسید: «چرا!» روباه گفت: «من امروز روزه ام نمی توانم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید