اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

آل‌اسپورت برگه ترخیص توپ‌ها را منتشر کرد جعفری،مدیرعامل شرکت آل

آل‌اسپورت برگه ترخیص توپ‌ها را منتشر کرد 
 جعفری،مدیرعامل شرکت آل

آل‌اسپورت برگه ترخیص توپ‌ها را منتشر کرد
جعفری،مدیرعامل شرکت آل اشپورت در خاورمیانه هفته گذشته در برنامه 90 مدعی شده بود توپ های این شرکت از گمرک جمهوری اسلامی در فرودگاه امام(ره)ترخیص شده است. این مساله امروز و پس از گذشت یک هفته با تکذیب گمرک روبرو شد. به همین خاطر محمودی وکیل شرکت آل اسپورت ضمن تکذیب این موضوع برگه ترخیص توپ ها را در اختیار اوج نیوز قرار داد که در ادامه آن را مشاهده می کنید. وی همچنین در این باره به اوج عنوان کرد:من در حالی این برگه ترخیص را منتشر می کنم که طبق بند 3 ماده 2 قرارداد آل اسپورت با سازمان لیگ شرکت ما هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه ها را تا مرزهای ایران برعهده دارد و بقیه هزینه ها ارتباطی به ما پیدا نمی کند و سازمان لیگ باید توپ را تحویل می گرفته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید