هر روز!
هر روز!

معمای معامله ۲۰۰ دلاری معمای معامله ۲۰۰ دلاری معمای

معمای معامله ۲۰۰ دلاری 
 معمای معامله ۲۰۰ دلاری 
 معمای

معمای معامله ۲۰۰ دلاری
معمای معامله ۲۰۰ دلاری
معمای معامله ۲۰۰ دلاری با ۱۰۰۰ دلاری تقلبی زنی مقداری جنس به ارزش ۲۰۰ $ از مغازه خریداری می کند ( مغازه دار جنس را بدون فایده می فروشد )، زن مبلغ ۱۰۰۰ $ به مغازه دار میدهد ، مغازه دار از مغازه ی کناری ۱۰۰۰ $ پول خورد میگیرد و ۸۰۰ $ باقی مانده ی زن را برگشت داده و ۲۰۰ $ را به جیبش میگذارد ، بعد از مدتی صاحب مغازه ی کناری می آید و ۱۰۰۰ $ را برگردانده و می گوید تقلبیست، و پول خود را پس می گیرد . صاحب مغازه چقدر ضرر کرده است ؟ ۱- ۱۰۰۰ ۲- ۱۲۰۰ ۳- ۱۸۰۰ ۴- ۲۰۰۰
 •• 
••
 •• 
••
 •• 
 
جواب گزینه یک چون هزار دلاری که پیرزن داده بود تقلبیه و حالا رو دست فروشنده مونده. منبع:learn.mihanyar.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید