هر روز!
هر روز!

تست هوش: پرواز کبوتر تست هوش: پرواز کبوتر : تست

تست هوش: پرواز کبوتر 
 تست هوش: پرواز کبوتر : تست

تست هوش: پرواز کبوتر
تست هوش: پرواز کبوتر : تست هوش: پرواز کبوتر
: تست هوش: پرواز کبوتر
تست هوش پرواز کبوتر با جواب
 
به گزارش دو دوست به نامهای رامین و روزبه در دو روستای مختلف زندگی می کنند. فاصله این دو روستا از هم، 36 کیلومتر است. روزی این دو تصمیم می گیرند با هم ملاقات کنند. هر دو سوار دوچرخه هایشان می شوند و به سمت هم حرکت می کنند. آنها قصد دارند در نیمه راه به هم برسند. فرض می کنیم هر دو دقیقا با سرعت یکسان و ثابت 6 کیلومتر بر ساعت به سمت دیگری در حرکت است.
 
رامین، یک کبوتر دارد که دقیقا همزمان با حرکت خودش، به سوی روزبه و با سرعت ثابت 18 کیلومتر بر ساعت پرواز می کند. کبوتر به محض اینکه به روزبه می رسد بلافاصله (بدون کاهش در سرعت) به سمت رامین باز می گردد و به همین ترتیب مرتباً بین این دو، پرواز می کند. آیا می توانید بگویید وقتی رامین و روزبه به هم می رسند، کبوتر چه مسافتی را پرواز کرده است؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پاسخ تست هوش "پرواز کبوتر" رامین و روزبه در میانه راه به هم می رسند (کیلومتر 18) پس 3 ساعت زمان لازم است که این دو به هم برسند. یعنی کبوتر نیز در مجموع سه ساعت پرواز کرده (با سرعت 18km/h) پس، 18x3=54 کیلومتر پرواز کرده است.
منبع:ihoosh.ir
هوش خود را بسنجید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید