هر روز!
هر روز!

درباره مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی درباره مشاوره

درباره مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی 
 درباره مشاوره

درباره مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی
درباره مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی : درباره مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی
: درباره مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی

: به گزارش : اینها و حرف هایی مانند این را زیاد از مردم می شنویم. ولی ازدواج های فامیلی گاهی دردسرساز هم می شوند و تمام شیرینی آن با تولد فرزندانی که نقایص ژنتیکی دارند، تلخ خواهد شد. البته به سادگی می توان از این مشکلات جلوگیری کرد آن هم «مشاوره ژنتیک» قبل از ازدواج است. خیلی ها تصور می کنند مشاوره ژنتیک فقط همین یک کاربرد را دارد، ولی حقیقت این است که خیلی از ما به این مشاوره نیاز داریم. اگر صفحات آگهی روزنامه ها را باز کنید تبلیغات مراکز خصوصی و دولتی ارائه دهنده خدمات مشاوره ژنتیک را خواهید دید. ولی واقعا در این مراکز چه خدماتی به بیماران ارائه می شود؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید