هر روز!
هر روز!

فعال سازی غریزه درندگی در موش ها : فعال سازی

فعال سازی غریزه درندگی در موش ها : فعال سازی

فعال سازی غریزه درندگی در موش ها
: فعال سازی غریزه درندگی در موش ها
به گزارش یونیورسیتی هرالد، در این پژوهش نوین، دو مجموعه از سلول های عصبی در آمیگدال(بخشی از مغز که کنترل احساسات و انگیزه را بر عهده دارد) یافت شده که سبب درندگی حیوانات شده و آنها را به استفاده از فک و عضلات گردن برای گاز گرفتن و کشتن وا میدارد.
به گزارش : دانشمندان از روش اپتوژنتیک برای فعال سازی مجموعه خاصی از سلول های عصبی استفاده کردند. اپتوژنتیک از تحریک نوری برای فعال سازی نورون های خاص استفاده می کند.
هنگامی که لیزر خاموش بود، موش ها رفتار طبیعی از خود نشان می دادند اما زمانی که لیزر فعال می شد موش ها برانگیخته شده و هرچه در سر راهشان بود را گاز می گرفتند.
محققانی که رهبری این پژوهش را بر عهده داشتند اظهار کردند که موش ها دقیقا بعد از تابانده شدن لیزر شروع به پریدن بر روی جسم پیش روی خود می کردند.
این طور به نظر می رسید که این حیوان قصد گرفتن و از بین بردن آن جسم را دارد.
نکته جالب توجه این است که این موشها به هم جنس خود که در قفس حضور داشت حمله ور نمی شدند و علاوه بر این گرسنگی نیز بر درنده خویی این حیوان تاثیر بسزایی داشته و موش های گرسنه تهاجمی تر از سایر موش ها شدند.
هدف محققان این پژوهش تبدیل این حیوانات کوچک به یک هیولای درنده نیست بلکه آنها سعی دارند تا از این طریق به درک عملکرد شبکه های مغز بپردازند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید