هر روز!
هر روز!

مراتب و درجات توحید در این مقاله کلام آیت الله

مراتب و درجات توحید در این مقاله کلام آیت الله

مراتب و درجات توحید
در این مقاله کلام آیت الله مطهری(ره) درباره چهار مرحله توحید ارائه شده است که هر یک از این مراتب توحیدی در سعادت انسان نقش آفرین است. در ادامه سه نظریه در مورد یگانگی اجتماعی در راستای  تکامل انسان و جامعه بیان شده و در پایان استاد نظریه اسلامی را بهترین نظریه می داند.
استاد بر این عقیده اند که «تا انسان همه مراحل ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید