هر روز!
هر روز!

ترسناک ترین راه لاغر شدن! : ترسناک ترین راه لاغر

ترسناک ترین راه لاغر شدن! : ترسناک ترین راه لاغر

ترسناک ترین راه لاغر شدن!
: ترسناک ترین راه لاغر شدن!
به تازگی در تحقیقاتی که در دانشگاه وست مینستر انجام شده است مشخص شد که دیدن فیلم های ترسناک نیز می تواند به شما در داشتن اندامی مناسب کمک کند. در این تحقیقات، نتایج از این قرار بود که تماشای فیلم های ترسناک به مدت دقیقه می تواند تا 113 کالری بسوزاند که این به اندازه نیم ساعت پیاده روی و یا خوردن یک تخته شکلات است.
به گزارش : به گزارش محققان تحقیقاتشان را در این نقطه متوقف نکردند و آن ها تعدادی از فیلم های که میزان بیشتری کالری می سوزانند را نیز مشخص کرده اند. در این میان فیلم درخشش در صدر جدول قرار دارد.
فیلم درخشش که در سال 1980 ساخته شد و به عنوان یکی از ترسناکترین فیلم های تاریخ سینمای دنیا شناخته می شود می تواند باعث سوختن 184 کالری شود. در این میان فیلم آرواره ها با 158 کالری مقاوم دوم را بدست آورد. در این تحقیقات همچنین مشخص شد فیلم هایی که باعث می شود تا بیننده لحظه ای از روی صندلی اش تکان بخورد بهترین عملکرد را در سوزاندن کالری و لاغری دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید