هر روز!
هر روز!

عامل اصلی ناباروری مردان عامل اصلی ناباروری مردان : عامل

عامل اصلی ناباروری مردان عامل اصلی ناباروری مردان : عامل

عامل اصلی ناباروری مردان
عامل اصلی ناباروری مردان : عامل اصلی ناباروری مردان
: عامل اصلی ناباروری مردان
:  یک دانشمند ایرانی دلیل اصلی ناباروری مردان را بی ثباتی ژنتیکی و صدمات DNA سلول های بدنی و جنسی مردان عنوان کرد.  بی ثباتی ژنتیکی و صدمات DNA سلول های بدنی و جنسی مردان اغلب به صورت حذف های کوچک کروموزومی و تغییرات تعداد کروموزوم ها بروز می کنند که توسط دکتر حسین مُزدرانی- عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس- عامل اصلی ناباروری شناخته شده است.
به گزارش : به نظر این متخصص ایرانی که به عنوان یکی از برگزیدگان داخلی جشنواره تحقیقاتی بین المللی رویان معرفی شده است، نارسایی کروماتین اسپرم، ناباروری، انتقال حذف های کوچک کروموزومی و تغییرات در تعداد کروموزوم ها به نسل بعدی، می تواند به دلیل مواجهه با آلودگی محیطی، مواد شیمیایی و تشعشعات یون زای طبیعی یا ساخته دست بشری باشد.
وی عنوان می کند که در زندگی مدرن امروزی میزان مواجهه با آلودگی های محیطی، شیمیایی و پرتوهای یون زا در حال افزایش است تمامی این عوامل فیزیکی و شمیایی القاء کننده های بالقوه صدمه به DNA و سلول های جنسی هستند.
اسپرم انسان نیمی از مواد ژنتیکی را به نسل بعد منتقل می کند و کروماتین یا DNA ناهنجار اسپرم، به شکل نقص در چگالش (انقباض) زودرس، شکست های رشته DNA، حذف های کوچک کروموزومی و آنیوپلوییدی (تغییرات در تعداد کروموزوم) نمود پیدا می کند. در نتیجه صدمات خود به خودی یا القایی DNA، دلیل اصلی بی ثباتی ژنومی در ناباروری مردان به شمار می رود.
این مشاهدات هم چنین می تواند تأثیر به سزایی در بیماران سرطانی تحت پرتودرمانی، یا افرادی که به دلایل شغلی در معرض عوامل شیمیایی و فیزیکی القا کننده صدمه به DNA هستند، داشته باشد.
در این پروژه بی ثباتی ژنومی که به صورت صدمه به DNA و تغییرات ژنی بروز می کند، فراوانی این صدمات در افراد نابارور، صدمات ژنومی القا شده با پرتو ها، ناهنجاری های ژنومی دخیل در باروری ناموفق و جنین های پیش از لانه گزینی و انتقال این ناهنجاری ها به نسل های بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته و چندین تکنیک آزمایشگاهی جدید در این رابطه معرفی شده است.
دکتر حسین مزدرانی تا کنون ۱۱ مقاله از این پروژه را در مجلات معتبر علمی دنیا مانند Reproduction به چاپ رسانده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید