معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال اوان پویا / مرکز تجارت اطلس تبریز مرکز تجارت

 لینک
کانال اوان پویا / مرکز تجارت اطلس تبریز 
 مرکز تجارت

کانال اوان پویا / مرکز تجارت اطلس تبریز
مرکز تجارت اطلس تبریز 269 واحد تجاری در 6 طبقه 9 باب رستوران در 2 طبقه 80 واحد اداری در 5 طبقه 4 طبقه پارکینگ اختصاصی و عمومی دارای سالن تشریفات ویژه (VIP) و هایپرمارکت و... فروش تبریز: 33288888-041 فروش تهران: 02122920903 WWW.A-T.IR (جزئیات بیشتر)
@OoneAtlasTabriz

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید