معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مشاوره مالیاتی و اداری نوین شرکت نوین مشاور ارائه

 لینک
کانال مشاوره مالیاتی و اداری نوین 
 شرکت نوین مشاور ارائه

کانال مشاوره مالیاتی و اداری نوین
شرکت نوین مشاور ارائه دهنده خدمات مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره مالی و مالیاتی وقبول مسئولیت های مالیاتی تحریر دفاتر قانونی بدون بازگشت ایراد لایحه های قانونی و شرکت در هیئت های حل اختلاف مشاوره وثبت شرکت هاوانواع مشارکت ها وثبت تغییرات با آخرین لایحه اصلاحی قانون تجارت مشاوره کار وبیمه تامین اجتماعی اختلافات کارگری وکارفرمایی عقد قراردادهای نظارت بر منابع انسانی وقراردادها,لایحه وشکایات مرتبط (جزئیات بیشتر)
@novinmoshaver

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید