معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال پاسخ به شبهات دینی کانال پاسخ به شبهات دینی

 لینک
کانال پاسخ به شبهات دینی 
 کانال پاسخ به شبهات دینی

کانال پاسخ به شبهات دینی
کانال پاسخ به شبهات دینی و علمی - نقد الحاد، آتئیست، بی خدایی، خداناباوری، شک گرایی - بیان تناقضات و مغالطات بی خدایان و خداناباوران - مقالات علمی، فلسفی و مذهبی - نقد بزرگان غرب - بیان معجزات قرآن، عظمت اسلام و تمدن باشکوه اسلامی - مقالات و مطالبی پیرامون دین و دانش - طرح شبهات و پاسخ به آن در ظرف 48 ساعت آینده - فلسفه اسلامی و اثبات خداوند و سایر مفاهیم دینی - معرفی کتاب های مفید و علمی و متناسب با دین و دانش - پاسخ به شبهات موجود در رسانه ها و نیز پاسخ به شبهات تصویری - همراه با مباحث و نکته های علمی فلسفی مذهبی و دینی - بیان کشفیات اخیر در علم و ارتباط آن با دین - بیان دزدی های غرب و دشمنان از مسلمانان و تمدن عظیم اسلامی - آشنایی با کتب قدیم مسلمانان در علوم مختلف - ارتباط مستقیم با ادمین برای ارائه شبهه و دریافت پاسخ آن - بدون تبلیغات و فاقد مطالب بیگانه - (جزئیات بیشتر)
@shobhedini

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید