هر روز!
هر روز!

» کاشت چیپ ست در داخل توپ فوتبال »

» کاشت چیپ ست در داخل توپ فوتبال 
 »

» کاشت چیپ ست در داخل توپ فوتبال
» کاشت چیپ ست در داخل توپ فوتبال : » کاشت چیپ ست در داخل توپ فوتبال
: » کاشت چیپ ست در داخل توپ فوتبال
در این گزارش گفته شده که این تست برای پیش فصل بخشی از فاز بعدی پروژه ردیابی بازیکنان به نام Next Gen Stat است. بعد از این که مسابقات برگزار شد؛ کمیته برگزاری مسابقات نتایج به دست آمده را مورد بررسی قرار می دهد تا نحوه کار این توپ ها در کنار داده های جمع آوری شده را تعیین کند. در قسمت دیگری از این گزارش آمده: این احتمال وجود دارد که در آینده از این اطلاعات برای پلتفرم های رسانه ای مانند NFL.com و هم چنین برنامه هایی مانند Thursday Night Football که همواره در طول فصل پخش می شود، استفاده کنند.
به گزارش : یکی از مواردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، تیرهایی است که در دو دروازه به کار گرفته شده به این ترتیب که بیشترین فاصله توپ با قسمت های بالایی آن در زمان های مختلف مسابقه و به خصوص در مواقعی که توپ با خط کناری تماس پیدا می کند را اندازه گیری می کند. به کمک این چیپ ست ها می توان میزان دقیق سفر توپ در طول مسابقه را نیز محاسبه کرد. هم چنین اتحادیه فوتبال آمریکایی با استفاده از داده هایی که از این چیپ ست ها به دست می آید، می تواند روی برخی از مسائل مانند فاصله تیرها از یکدیگر یا بیشترین فاصله ای که آن ها از توپ عبوری خواهند داشت مطالعه کند.
شبکه معروف ESPN گزارش داده که خیلی از پیشکسوتان این ورزش اصرار دارند که از چیپ ست های کامپیوتر در توپ ها استفاده شود. از این به بعد بازیکنان NFL فناوری های زیادی را در دست خود می گیرند. در طی دو فصل گذشته نیز؛ مقامات برگزاری این مسابقات از چیپ ست های RFID در پد شانه بازیکنان استفاده کردند تا محل GPS آن ها در داخل زمین را ردیابی کنند. شاید روزی برسد که NFL تصمیم بگیرد همه بازیکنان را خارج از زمین هم ردیابی کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید