هر روز!
هر روز!

معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران راننده

معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران راننده

معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران
راننده ها با تپ30 ،اسنپ را دور میزنند؟
به گزارش : معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران : معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران اوجگیری رقابت بین تاکسییابهای آنلاین وارد فاز تازهای شد بعد از گذشت مدتی از فعالیت «اسنپ»، که یک اپلیکیشن تاکسی یاب اینترنتی است، حالا «تپ30 «رقیب جدید اسنپ حدود دو ماه است که قدم به میدان تاکسی یاب های اینترنتی گذاشته تا جدی ترین رقیب اسنپ در حال حاضر به حساب بیاید. گفته میشود موسسان تپ30 قبلا در اسنپ فعالیت داشته اند و حالا با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمات نسبت به اسنپ وارد بازاری شده اند که درحقیقت اسنپ آن را فراهم کرده است. تپ30 با استفاده از فضای آماده بازار توانسته توجه برخی مشتریان را به خود جلب کند. البته برخی راننده ها نیز از این فرصت استفاده کرده و درصدد عضویت در سیستم تپ30 برآمده اند
: معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران
معرفی معروف ترین اپلیکیشن های تاکسی یاب در ایران بر اساس گفتگوهای میدانی  با رانندگان اسنپ، با آمدن تپ30 ،مدیران اسنپ برای نگه داشتن بازار مشتری ها و آژانس های طرف قراردادشان اطلاعیه ای صادر کرده اند مبنی بر اینکه رانندگانی که در اسنپ کار میکنند حق ندارند با شرکتهای دیگر به صورت همزمان کار کنند. این اطلاعیه در حالی صادر شده که مدیران اسنپ در ابتدای کار به رانندگان خود اعلام کرده بودند که به کار در اسنپ به عنوان شغل دوم خود نگاه کنند و به آنها این امکان را داده بودند که همزمان با کار در آژانسهای دیگر در اسنپ نیز به فعالیت بپردازند. مفاد اطلاعیه جدید اسنپ در شرایط تعیین شده جهت همکاری در سایت این اپلیکیشن وجود ندارد و چنین موضوعی تقریبا برای رانندگانی که با این تاکسی یاب کار میکنند، مسئله جدیدی به نظر میرسد. با این حال، حالا با صدور این اطلاعیه رانندگان نمی توانند به جز کار در اسنپ با جای دیگری مانند تپ30 همکاری کنند. بر همین اساس  با پیگیری این موضوع از طریق گفتگو با رانندگان متعدد اسنپ، مطلع شد که برخی رانندگانی که همزمان در اسنپ و تپ30 به فعالیت مشغول بوده اند، به دفتر اسنپ احضار و از کار برکنار شده اند و عضویت آنها در سیستم لغو شده است. هنوز مدیران اسنپ به طور رسمی اظهارنظری در این باره نکرده اند اما انتظار میرود این وضعیت به جدا شدن رانندگان از اسنپ و استقبال بیشتر آنها از تپ30 بینجامد. گفته میشود در آینده نزدیک سومین و چهارمین تاکسی یاب های آنلاین هم به عرصه رقابت ورود پیدا خواهند کرد. چنانچه تاکسی یاب آنلاین «مسیر» با بارگذاری فیلمهای تبلیغاتی اش در آپارات کارش را شروع کرده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید