هر روز!
هر روز!

شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG  BMC-TMG شرکتی پیشرفته

شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG  BMC-TMG شرکتی پیشرفته

شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG
 BMC-TMG شرکتی پیشرفته در حوزه بیومکانیک و حرکت شناسی است که راه کارهای مناسبی را در زمینه تناسب اندام و توانبخشی برای برنامه های ورزشی و پزشکی ارائه میدهد. تیم تحقیقاتی این شرکت همواره به دنبال برنامه های نوآورانه و کارآمد است تا آموزش و توانبخشی ورزشکاران مشهور را تقویت کند و نیازهای فیزیوتراپی و پزشکی را به طور کلی تامین سازد.
به گزارش : شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG : شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG
: شرکت پیشرفته بیومکانیک در زمینه توانبخشی TMG
بخشی از نام این شرکت از شیوه تشخیص عضله که مخفف آن TMG است، گرفته شده است. بخش دیگر این نام نیز مخفف BioMedical Consulting است. این شرکت محصولاتی را ارائه میدهد که با کمک آنها میتوان ویژگی های انقباض عضلات را اندازه گیری کرد. اخیرا این شرکت حسگر و شیوه جدیدی را برای تشخیص عضله ارائه داده که MC یا «انقباض عضله» نام دارد. براساس این فناوری، یک دستگاه تشخیصی کوچک تولید شده که ویژگی های مکانیکی عضلات اسکلتی یا تاندون را در طول حرکات ارادی بررسی میکند. یک سیستم حسگر با شتاب سنج، ژیروسکوپ و سنسور مغناطیسی سه بعدی نیز ساخته شده که میتواند طیف وسیعی از حرکات را اندازه گیری کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید