معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال الکترونیک فور فان الکترونیک و رباتیک رو با فیلم

 لینک
کانال الکترونیک فور فان 
 الکترونیک و رباتیک رو با فیلم

کانال الکترونیک فور فان
الکترونیک و رباتیک رو با فیلم یاد بگیرید. کلاسهای دانشگاه پر از تئوریه و آدم هیچی متوجه نمیشه، ولی اینجا پر از فیلم الکترونیک و رباتیکه هر روز کلی فیلم هست که هیچ وقت سیر نمیشین!! (جزئیات بیشتر)
@electronic4fun

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید