بررسی خودرو
بررسی خودرو

اختراع یک دانشمند ایرانی؛ تبدیل دی اکسید کربن به سوخت خودرو

اختراع یک دانشمند ایرانی؛ تبدیل دی اکسید کربن به سوخت خودرو

اختراع یک دانشمند ایرانی؛ تبدیل دی اکسید کربن به سوخت خودرو
به نقل از انگجت، این اختراع تحولی عظیم و شگرف در صنعت خودرو و پیشرفت قابل توجهی در جهت کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروها است.
امین صالحی خوجین، دانشیار مهندسی مکانیک و صنعتی دانشگاه ایلی‌نویز و همکارانش بر این باورند که با این کار توانسته‌اند کار سلولهای خورشیدی فتوسنتزی را تکمیل کنند.
این فناوری با تقلید از توانایی گیاهان در جذب دی‌اکسید کربن که آن را به همراه آب به گلوکز و اکسیژن تبدیل می‌کنند، تقلید کرده است.
سیستم ابداعی صالحی خوجین و همکارانش دی‌اکسیدکربن هوا را گرفته و آن را به شکل یک سوخت ترکیبی برای خودروها تبدیل می‌کند.
از نظر تئوری این سیستم یک چرخه مطلوب ایجاد می‌کند که در آن کربن از هوا حذف شده و به درون خودروها بازگردانده می‌شود.
صالحی خوجین درباره این ابداع گفت: سلول خورشیدی جدید از نوع فتوولتائیک نیست، بلکه فتوسنتزی است. ما به جای تولید انرژی در یک مسیر ناپایدار یک طرفه از سوخت‌های فسیلی به گازهای گلخانه‌ای، اکنون می‌توانیم فرآیند را معکوس کرده و کربن جوی را با استفاده از نور خورشید به شکل سوخت بازیافت کنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید