معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال PromisedMonji منجی موعود حضرت موجود کانال رسمی آموزش مهدویت

 لینک
کانال PromisedMonji 
 منجی موعود حضرت موجود کانال رسمی آموزش مهدویت

کانال PromisedMonji
منجی موعود حضرت موجود کانال رسمی آموزش مهدویت در جرقویه سفلی تعامل با مسئولین و خادمین حضرت مهدی عج الله آموزش،بصیرت افزایی،پاسخ به شبهات پیش به سوی نورهدایت با افزایش معرفت (جزئیات بیشتر)
@promisedmonji

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید