مکان یار
مکان یار

مجتمع اقامتی جهانگردی محلات آدرس: ایران - مرکزی - محلات ۱۵

مجتمع اقامتی جهانگردی محلات آدرس: ایران - مرکزی - محلات ۱۵

مجتمع اقامتی جهانگردی محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات ۱۵ کیلومتری شمال شرقی محلات

در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال شرق محلات در ارتفاعات بلند منطقه، چشمه آبگرم محلات جوشان است که از معروفیت خاصی برخوردار می باشد. بطور کلی چشمه های آبگرم به دو نوع تقسیم می شوند: نوع اول چشمه هایی هستند که آب آنها از روی زمین سرچشمه گرفته و در ابتدا دارای حوادث طبیعی بوده، اما پس از فرورفتن در زمین و گذشتن از لایه های گوناگون، گرمای آنها گرفته شده و برخی مواد کانی را در خورد حل می نمایند و از راهها و منافذ دیگری در سطح زمین متجلی می گردند. نوع دوم آبگرم هایی هستند که بیشتر از بخار خمیره سنگهای سوزان درون پوسته زمین بوجود آمده و به سطح زمین می رسند. تحقیقات بعمل آمده مشخص می سازد که آبگرم محلات از نوع دوم می باشد. دسترسی به این چشمه از دو طریق ممکن است: ۱ـ از طریق جاده دلیحان ـ محلات ۲ـ جاده اصلی قم ـ اصفهان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید