(✿◠‿◠♥)
مهربونمهربون
(✿◠‿◠♥)

🌼صبح "به ما مےآموزد که باورداشته باشیم

🌼صبح "به ما مےآموزد که باورداشته باشیم

🌼صبح "به ما مےآموزد

که باورداشته باشیم

🌼روشنایےباتاریکی معنامےیابد.وخوشبختے

🌼با عبور ازسختےها زیباست
ســـــ🙂✋️ـــــلام
🍃🌼

مشاهده همه ی 8 نظر