مسیر سبز
مسیر سبز

هیلاری کلینتون خال هندی گذاشت هیلاری کلینتون در سفر خود

هیلاری کلینتون خال هندی گذاشت 
 هیلاری کلینتون در سفر خود

هیلاری کلینتون خال هندی گذاشت
هیلاری کلینتون در سفر خود به هند با برخی مراسم و آیین سنتی این کشور آشنا شد و خال هندی گذاشت.

منبع: خبرگزاری برنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید