هر روز!
هر روز!

قوری ژاپنی سرامیکی با طرح هشت پا قوری ژاپنی سرامیکی

قوری ژاپنی سرامیکی با طرح هشت پا قوری ژاپنی سرامیکی

قوری ژاپنی سرامیکی با طرح هشت پا
قوری ژاپنی سرامیکی با طرح هشت پا : قوری ژاپنی سرامیکی با طرح هشت پا
: قوری ژاپنی سرامیکی با طرح هشت پا
در ساخت این قوری سفال از ترکیب پیچیده رنگ های آبی و سفید استفاده شده است

معمولا این دسته از محصولات در طرح های دیگ ، کوزه ، گلدان و ... استفاده می شده است


این هشت پا سفالی دلپذیر با چشمانش شما را مجذوب خواهد کرد
 انواع کتری سفال با طرح هشت پا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید