هر روز!
هر روز!

مدرسه ای با حداکثر 3 دانش آموز (+تصاویر) : مدرسه

مدرسه ای با حداکثر 3 دانش آموز (+تصاویر) : مدرسه

مدرسه ای با حداکثر 3 دانش آموز (+تصاویر)
: مدرسه ای با حداکثر 3 دانش آموز (+تصاویر)
 
مدرسه ای با 3 دانش آموز که نام آنها فاطمه و آیناز محمدی و فاطمه مهدی پور سه دانش آموز مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرای شهرستان تالش اولین روز از سال تحصیلی به مدرسه رفتند و با کمک معلم شان کرامت باکرم کلاس درس را تمیز و آماده تحصیل کردند.  
به گزارش : به گزارش تالاب:مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرا 14 دانش آموز در پنج مقطع تحصیلی دارد که اکثر دانش آموزانش به علت کوچ از مناطق بالاتر در طی هفته های اول به جمع دیگر دانش آموزان اضافه می شوند. معلم این مدرسه هر روز فاصله 30 کیلومتری مسیر ناهموار و نامساعد این روستا را به مدت 2 ساعت با موتور طی می کند تا به دانش آموزان علم و دانش بیاموزد.
 

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر


مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر


مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید