مسیر سبز
مسیر سبز

ورزشگاه‌های جام‌جهانی 2018 روسیه جام جهانی فوتبال 2018 در

ورزشگاه‌های جام‌جهانی 2018 روسیه 
 جام جهانی فوتبال 2018 در

ورزشگاه‌های جام‌جهانی 2018 روسیه
جام جهانی فوتبال 2018 در تابستان سال 2018 و در چهارده ورزشگاه کشور روسیه برگزار خواهد شد که مدل طراحی شده آنها را در این ایمیل می بینید بطوریکه بعضی از این پروژه ها در حال ساخت هستند و برخی از آنها نیز در آینده ساخته خواهند شد.

 
مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "مسکو" روسیه
 
مدلی از ورزشگاه جام جهانی "لوشنیکی" در مسکو روسیه
 
مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "سن پترزبورگ" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "ولووگراد" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "کالینین‌گراد" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "روستوف" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "کراسنودار" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "سارانسک" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "کازان" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "سوچی" روسیه
    مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "یاروسلاوی" روسیه
  مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "نیشی نووگورود" روسیه
  مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "سامارا" روسیه
 
مدلی از ورزشگاه جام جهانی در "یکاتریننبورگ" روسیه
   
منبع : گروه اینترنتی پرشین استارباز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید