مکان یار
مکان یار

آبشار سوله دوکل (دیزج) آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه

آبشار سوله دوکل (دیزج) آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه

آبشار سوله دوکل (دیزج)
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه روستای سوله دوکل

آبشار سوله دوکل (دیزج;) ارومیه-مرگور در استان آذربایجان غربی قرارداره. آبشار سوله دوکل در دامنهٔ کوه دالانپر در منطقه مرگور واقع است.
روستایی به نام سوله دوکل در کنار این آبشار قرار داره. این آبشار یکی از سرچشمه های رودخانهٔ باراندوزچای به حساب میاد.
برای رسیدن به این آبشار می توان از بخش زیوه و روستای دیزج، کسیان، کولبی و سوله دوکل رفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید