مسیر سبز
مسیر سبز

دختران طعمه شکارچی ارابه شیطانی مرد تبهکار که با

دختران طعمه شکارچی ارابه شیطانی 
 مرد تبهکار که با

دختران طعمه شکارچی ارابه شیطانی
مرد تبهکار که با خودرو پژو 206 در سطح شهر پرسه می زد و دختر بچه ها را برای سرقت طلاجات آنها سوار ارابه شیطانی خود می کرد پس از دستگیری با شکایت 50 نفر از خانواده های کودکان مواجه شد.

 اوایل تابستان امسال خانواده دختر بچه ای با مراجعه به ماموران کلانتری 153 شهرک ولیعصر راز سرقتهای مرد تبهکار را فاش کردند.

آنها در شکایت خود گفتند که دختر 6 ساله شان گریان وارد خانه شد و ادعا کرد مردی النگو و گوشواره های او را به زور سرقت کرده است. سریع برای دستگیری سارق به جستجوی محل پرداختیم اما او فرار کرده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای دستگیری او از پلیس کمک بگیریم.

پس از این شکایت ماموران به تحقیق از دختر 6 ساله پرداختند. نیلوفر که به شدت وحشت زده شده بود به افسر تجسس گفت: امروز ظهر در حال بازی در مقابل خانه مان بودم که یک خودروی پژو 206 کنارم توقف کرد.

راننده آن مرد جوانی بود و خواست سوار ماشینش شوم تا به من کیک و ساندیس بدهد. وقتی سوار شدم او با یک قیچی النگوهایم را برید. او بعد از اینکه گوشواره هایم را سرقت کرد من را به بیرون از ماشین پرت کرد و گریخت.

پس از شکایت خانواده دختر بچه ماموران پلیس تحقیقات برای شناسایی دزد طلای کودکان را آغاز کردند. در حالی که هیچ ردی از دزدان در دست نبود چند شکایت مشابه دیگر در کلانتری مطرح شد.

بررسی شکایتها نشان داد مرد جوان سوار بر یک دستگاه پژو 206 در شهرک ولیعصر پرسه می زند و به بهانه دادن کیک و ساندیس طعمه های خود را فریب داده و طلاهای آنها را سرقت می کند. او پس از هر سرقت، مدتی مرتکب دزدی نمی شد تا ماموران موفق به شناسایی و دستگیری او نشوند.

تعطیلی طولانی مدت سارق پس از هر دزدی باعث شد ماموران احتمال ددهند او در حوزه کلانتریهای دیگر نیز مرتکب سرقت می شود به همین خاطر بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده و متوجه شدند سارق حرفه ای در حوزه کلانتریهای 161 ابوذر، 151 یافت آباد و 119 مهرآباد هم مرتکب سرقتهایی شده است.

با توجه به افزایش شاکیان و حساسیت موضوع ماموران تجسس کلانتری شهرک ولیعصر تحقیقات گسترده ای را در این رابطه آغاز کرده و با کمک دختر بچه ها به بررسی پلاک و مشخصات خودروی سارق پرداختند. سرانجام پس از 45 روز تلاش شبانه روزی موفق شدند با کمک کودکان شماره پلاک متهم را بدست بیاورند.

زمانی که مالک پژو دستگیر و به کلانتری منتقل شد در جریان بازجویی ها گفت: حدود 14 ماه است که خودروی خود را در اختیار یکی از دوستانم به نام مهران قرار داده ام. با کشف این سرنخ دستگیری مهران در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران او را در پارک آزادگان شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم در نخستین بازجویی ها منکر سرقت شد که برای اثبات ادعاهایش با کودکان روبرو شد. دختر بچه ها با مشاهده مرد تبهکار دچار وحشت شده و اتاق را ترک کردند. مهران که راهی برای فرار از حقیقت نداشت لب به اعتراف گشود و گفت: از اواخر سال گذشته سرقتهای خود را آغاز کردم.

 در سطح شهر پرسه می زدم و با شناسایی دختر بچه ها در محلهای خلوت طلای آنها را سرقت می کردم. برای اینکه کسی متوجه سرقت نشود طعمه های خود را به بهانه دادن آبمیوه به داخل ماشین می کشاندم.

در ادامه بررسیها مشخص شد مهران بیشتر سرقتهای خود را در مناطق شهرک ولیعصر، خانی آباد ، نازی آباد ، یافت آباد و مهرآباد مرتکب شده و تا کنون 50 دختر بچه او را شناسایی کرده اند. همچنین یک مالخر در این رابطه دستگیر شده که متهم بیش از 20 میلیون تومان طلا را به او فروخته بود. افرادی که طلای کودکان آنها به این شیوه سرقت شده برای طرح شکایت و شناسایی متهم می توانند به کلانتری 153 شهرک ولیعصر مراجعه کنند.

منبع: مهر باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید