معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال MCS(خدمات بازرگانی ) گروه خدمات بازرگانی محترم(MCS)با هدف ارتقا

 لینک
کانال MCS(خدمات بازرگانی ) 
 گروه خدمات بازرگانی محترم(MCS)با هدف ارتقا

کانال MCS(خدمات بازرگانی )
گروه خدمات بازرگانی محترم(MCS)با هدف ارتقا کیفیت امور بازرگانی بین الملل و آموزش هموطنان عزیز در این حوزه همواره خدمات متمایزی را به متقاضیان ارائه می نماید. این مجموعه به عنوان نمایندگی حقوق تجارت و روابط بین الملل مرکز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیریت دکتر رحیم محترم اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی در حوزه بازرگانی می نماید. (جزئیات بیشتر)
@mcsway

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید