مسیر سبز
مسیر سبز

وقتی قفل قهوه‌خانه‌ها این طوری باز می شود قفل

وقتی قفل قهوه‌خانه‌ها این طوری باز می شود 
 قفل

وقتی قفل قهوه‌خانه‌ها این طوری باز می شود
 قفل قهوه‌خانه‌ها باز شد!منبع: شرق باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید