معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال سنجش از دور و GIS کانالی علمی که سعی

 لینک
کانال سنجش از دور و GIS 
 کانالی علمی که سعی

کانال سنجش از دور و GIS
کانالی علمی که سعی می کند تا تکنولوژی زمین_مکانی را در همه ابعاد آن تحت پوشش قرار دهد.
@Geospatial_technology

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید