مکان یار
مکان یار

شاهزاده ابراهیم | Ibrahim Holy Shrine آدرس: ایران - اصفهان

شاهزاده ابراهیم | Ibrahim Holy Shrine آدرس: ایران - اصفهان

شاهزاده ابراهیم | Ibrahim Holy Shrine
آدرس: ایران - اصفهان - کاشان خیابان امیرکبیر

بقعهٔ شاه زاده ابراهیم از ابنیهٔ دوران قاجار است که در جادهٔ فین (۳ کیلومتری جنوب کاشان;) قرار دارد. بنای اولیهٔ آن به وسیلهٔ خاله بیگم از اهالی فین احداث شده است، و سپس کسان دیگری تزئینات آن را تکمیل کرده اند.
این بنا دارای گنبد کاشی کاری فیروزه ای رنگ، گلدسته های زیبا، صحن مفرح و ایوان آیینه کاری است و نقاشی هایی بی نهایت جالب و جذاب دارد. در اطراف رواق و سقف ایوان، نقش هایی حاوی مجالس مذهبی بر روی گچ کشیده شده است. داخل بقعه و ایوان نیز آیینه کاری مفصلی دارد و ازاره های اطراف آن، با خشت های کاشی تزئین گردیده است.
در سال ۱۳۰۸ هجری، محمدخان معروف به انیس الدوله - حاکم کاشان - ایوان و رواق های حرم را به آیینه کاری زیبایی مزین ساخته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید