مکان یار
مکان یار

مسجد جامع مظفری (مسجد جامع کرمان) آدرس: ایران - کرمان

مسجد جامع مظفری (مسجد جامع کرمان) آدرس: ایران - کرمان

مسجد جامع مظفری (مسجد جامع کرمان)
آدرس: ایران - کرمان - کرمان کنار میدان مشتاق

مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در کنار میدان مشتاق و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی و میدان مشتاق در شهر کرمان قرار گرفته. از جمله مساجد چهار ایوانیه که دارای سردر رفیع صحن ایوان و شبستانه، این مسجد در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا شده. تاریخ بنا در کتیبه سر در اصلی ۷۵۰ هجری قمری ذکر شده ولی در دوره‌های بعد الحاقات و تعمیراتی در مسجد صورت گرفته، از جمله مرمت کاشیکاری ایوان بزرگ در زمان وکیل الملک و کاشی‌کاری ستون‌ها و لچکی‌های داخل مسجد و احداث شبستان شمالی در دوره اخیر رو می‌شه نام برد. سر در رو به مشرقش از شلیک توپ‌های آغا محمدخان قاجار خراب شد ولی بعدها مرمت و بازسازی شد. ارزشمندترین قسمت بنا کاشیکاری معرق محراب و سردر شرقی مسجده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید