مکان یار
مکان یار

آتشکده قطب آباد آدرس: ایران - فارس - قطب آباد اطراف

آتشکده قطب آباد آدرس: ایران - فارس - قطب آباد اطراف

آتشکده قطب آباد
آدرس: ایران - فارس - قطب آباد اطراف روستای باباعرب

قدمت بنای چهارطاقی قطب آباد به زمان ساسانیان می رسه. این بنا از سنگ و ساروج ساخته شده که به عنوان آتشکده مورد استفاده قرار می گرفته . چهارطاق در فاصله ۱۲ کیلومتری مرکز بخش، در اطراف روستای باباعرب علویه و بر روی تپه ای واقع شده و با شماره ثبتی ۹۸۸ در تاریخ ۲ مهر ۱۳۵۳ به ثبت آثار ملی رسیده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید