هر روز!
هر روز!

سادات هم جهنم می روند؟ می‌گویند سادات به آتش

سادات هم جهنم می روند؟ 
 
 می‌گویند سادات به آتش

سادات هم جهنم می روند؟

می‌گویند سادات به آتش وارد نمی‌شوند و به یک جای سرد برده می‌شوند . در پاسخ به این شبهه چنین باید گفت:
گرچه سادات به علت انتسابشان به اهل بیت (علیهم السلام) از شرافتی خاص برخوردار هستند، اما نه تنها این شرافت‌، زمینه تبعیض در مورد آنها را ایجاد نمی‌کند، بلکه مسئولیت آنها نسبت به سایرین سنگین‌تر نیز خواهد شد. همانگونه که زنان پیامبر نیز اگر تکالیف خود را به خوبی انجام دهند پاداش مضاعف خواهند داشت زیرا این افراد علاوه بر این که خود بنده‌ای مطیع و فرمانبردار امر الهی بوده‌اند، با اعمال نیک خود سبب توجه بیشتر مردم به دین می‌شوند. ولی اگر خدای نکرده‌، عمل خلاف دین مرتکب شوند جزای آنان نیز مضاعف خواهد شد. زیرا علاوه بر این که سرکشی از فرمان الهی کرده‌اند، سبب سوء ظن و بدبینی مردم نسبت به دین و خاندان رسالت هم شده‌اند. بنابراین عدالت الهی در همه موارد جاری است و حق هیچ کس ضایع نمی‌شود در حالیکه به هیچ کس هم به ناحق چیزی داده نمی‌شود.
گرچه سادات به علت انتسابشان به اهل بیت (علیهم السلام) از شرافتی خاص برخوردار هستند، اما نه تنها این شرافت‌، زمینه تبعیض در مورد آنها را ایجاد نمی‌کند، بلکه مسئولیت آنها نسبت به سایرین سنگین‌تر نیز خواهد شد

پس توجه شما را به چند نکته مهم جلب می‌کنیم‌:
1ـ هر حدیثی که با قرآن همخوانی نداشته باشد مردود است‌.
2ـ قرآن فرزند بلافصل نوح را به دلیل عدم تبعیت از پیامبر به صراحت از اهل نوح نمی‌داند.
3ـ آیه نسأ النبی منسوبین به پیامبر اکرم را به اجر مضاعف در حسنات و همچنین زجر مضاعف در سیئات توصیف می‌کند.
4ـ آیات «لا تبدیل لحکم الله» و یا «لن تجد لسنَّه الله تبدیلا» به تعبیر دیگر «تحویلا»، بیانگر این موضوع است که ملاک در صلاح و فساد یک فرد برخاسته از عملکرد صحیح او است که آن نیز از اعتقادات صحیح او منشأ می‌گیرد. تا آنجا که با (آمنوا و عملوا الصالحات‌) سلمان فارسی (منّا اهل البیت‌) می‌شود و در جای دیگر جعفر کذاب مردود و مترود می‌گردد.
بخش اعتقادات شیعه تبیانبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید