هر روز!
هر روز!

مسأله امامت، زید بن علی و مسأله امامت مسأله امامت،

مسأله امامت، زید بن علی و مسأله امامت مسأله امامت،

مسأله امامت، زید بن علی و مسأله امامت
مسأله امامت، زید بن علی و مسأله امامت
مسئله امامت
مردی است از اصحاب امام باقر علیه السلام که به او ابوجعفر أحول می گویند . می گوید زید بن علی در وقتی که مخفی بود ، کسی را به دنبال من فرستاد . به من گفت آیا اگر یکی از ما خروج و قیام کند تو حاضری همکاری کنی ؟ گفتم اگر پدر و برادرت قبول کنند ، بله ! در غیر این صورت نه. گفت من خودم قصد دارم ، به برادرم کاری ندارم. آیا حاضری از من حمایت کنی یا نه؟ گفتم نه. گفت چطور؟ گفتم :من یک جان بیشتر ندارم تو هم که مدعی نیستی که حجت خدا باشی . اگر حجت خدا غیر از تو باشد ، کسی که با تو خارج بشود خودش را هدر داده بلکه هلاک شده است...
خلاصه سخن زید این است که چطور تو این مطلب را فهمیدی و من که پسر پدرم هستم نفهمیدم و پدرم به من نگفت؟ ابوجعفر جواب داد: به خاطر همین که تو در آتش جهنم نسوزی به تو نگفت چون تو را خیلی دوست داشت به تو نگفت زیرا می دانست اگر بگوید تو امتناع می کنی و آنوقت جهنمی می شوی... در اینجا زید کأنه صفحه دیگری را بر ابوجعفر می خواند؛ زیرا یک مرتبه منطق عوض می شود و نظر دوم را تأیید می کند . پس اول که آن حرفها را به ابوجعفر می گفت خودش را به آن در می زد، بعد که دید ابوجعفر اینقدر در امامت رسوخ دارد با خود گفت پس به او بگویم که من هم از این مطلب غافل نیستم اشتباه نکن ، من هم می دانم و اعتراف دارم . و آخر جمله برمی گردد به این مطلب که من با علم و عمد می روم وبا دستور برادرم . امامت و رهبری، ص154 تا 157)
 
روایتی از امام رضا علیه السلام
کسانی که می گویند امامت انتخابی است آیا اصلاً می دانند امام یعنی چه ؟ ... امامت از حد فکر مردم بالاتر است تا انتخابی باشد . مسئله ای را باید گفت انتخابی که تشخیصش با مردم است. امامت أجل قدرا، أعظم شأنا، أعلی مکانا، أمنع جانبا و أبعد غورا است از اینکه مردم به عقل خودشان امام را درک کنند و در رأی خویش به او برسند و چنین شخصی را به اختیار خودشان انتخاب کنند...امامت آن مقامی است که ابراهیم علیه السلام بعد از نبوت به آن می رسد و در آن حال خوشحال می شود...سپس می گوید: فمن أین یختار هؤلاء الجهّال چنین مقامی را که ابراهیم بعد از نبوت به آن نائل می شود این نادانان چگونه می خواهند انتخاب کنند؟ ... إنّ الامامة خلافة الله امامت خلافت الله است ، همانی که آدم اول داشت؛ و خلافةالرسول و خلافت پیغمبر. بعد می فرماید: إنّ الامامة زمام الدین ... امامت زمام دین، نظام مسلمین، صلاح دنیا، عزت مؤمنین،  ریشه اسلام و شاخه اسلام است. بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحجّ و الجهاد ... (همان، ص157 تا 161)
 نتیجه 
 گردآوری: بخش دین واندیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید