بررسی خودرو
بررسی خودرو

تیزر تبلیغاتی تویوتا لندکروزر جدید که اجازه پخش پیدا نکرد!

تیزر تبلیغاتی تویوتا لندکروزر جدید که اجازه پخش پیدا نکرد!
این تیزر تبلیغاتی از تویوتا لندکروزر اجازه انتشار پیدا نکرد. دلیل این امر بخاطر صحنه آخر این تیزر است که لندکروزر فردی را از منطقه ای داخل رود خروشان نجات می دهد. البته مشخص نیست که دلیل اصلی این امر برای چه بوده است اما به صحنه آخر و نجات فردی در وسط رود طوفانی ایراد گرفته شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید