مکان یار
مکان یار

ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها (ساختمان قدیم پست چابهار) آدرس: ایران

ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها (ساختمان قدیم پست چابهار) آدرس: ایران

ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها (ساختمان قدیم پست چابهار)
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار حاشیه شرقی خیابان مولوی

«تلگراف خانه انگلیسیها» یکی از قدیمی ترین تلگراف خانه های ایرانه. این بنا به عنوان اولین مرکز تجاری کمپانی هند شرقی در بندر جاسک ساخته شد که بعدها به تلگراف خانه تبدیل شد و به همین اسم هم مشهوره.«ساختمان قدیمی تلگرافخانه» قدیمی ترین بنای مدرن و ساختمان های سنگی منطقه چابهاره که توسط انگلیسی ها اواخر دوران قاجار در سال ۱۸۶۴ میلادی برای رونق دریانوردی، تجارت و ایجاد ارتباط بین هند، گواتر، جاسک و بندر عباس بنا شد. این بنا ،ساختمانی به اسم"بنلگو" با ویژگی های معماری نواحی گرمسیریه که رواق هلالی دور تا دور ساختمان نشون دهنده این موضوع هستن. بنای تلگرافخانه از معدود بناهاییه که در زمان حکومت قاجار در این بندر ساخته شد، بنایی دوطبقه که الوارهای چوبی کف اتاق ها، راه پله ها وپاگردها رو نقش داده و سقف ها با پوششی از تیرهای چوبی استحکام یافته. وجود سایه بان های شیروانی، سفالی و قوس های هلالی ، این بنا را منحصر به فرد کرده. این اثر زیبا با شما&

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید