مسیر سبز
مسیر سبز

400 زندانی لبهای خود را دوختند : بیش از 400

400 زندانی لبهای خود را دوختند 
 : بیش از 400

400 زندانی لبهای خود را دوختند
: بیش از 400 بازداشتی قرقیزستانی روز سه شنبه گذشته که در زندان های این کشور بدون محاکمه زندانی شدند با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب زدند.به گزارش ، این زندانیان لبها و دهان خود را به دلیل ممنوع الملاقات بودن و رفتار خشونت آمیز مسئولان زندان و همچنین در اعتراض به بازداشت شدن آنها بدون هیچ محاکمه ای دوختند.

وکیل مدافع حقوق بشر قرقیزستان گزارش داد بیش از 400 زندانی که بدون محاکمه در زندان به سر می برند، لبهای خود را در اعتراض به برخورد و رفتارهای خشونت آمیز دوختند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید