مکان یار
مکان یار

تنگ گرگم آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک ۳کیلومتری شمال غرب

تنگ گرگم آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک ۳کیلومتری شمال غرب

تنگ گرگم
آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک ۳کیلومتری شمال غرب

تنگ گرگم در ۳کیلومتری شمال غرب شهرستان دوراهک واقع شده. گرگم نام درختچه ای است که در اطراف و در داخل تنگ رشد می کنه و این تنگ نام خود را از این گیاه گرفته. جنس سنگ های این تنگ عموما آهک و مارن بوده و در دوران سوم زمین زمین شناسی یعنی در دوره ترشیاری به وجود آمده. تنگ گرگم در دامنه جنوبی رشته کوه های زاگرس و در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته و دارای آب شیرین و گوارایی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید