هر روز!
هر روز!

کاشت گیاه در تابستان کاشت گیاه در تابستان : کاشت

کاشت گیاه در تابستان کاشت گیاه در تابستان : کاشت

کاشت گیاه در تابستان
کاشت گیاه در تابستان : کاشت گیاه در تابستان
: کاشت گیاه در تابستان
: فصل تابستان فصل پرورش بسیاری از گلها و گیاهان است که با توجه به شرایط آب و هوایی این فصل زمان کاشت بذز و رشد آنهاست ما در این مطلب به پرورش و رشد برخی آنها اشاره نموده ایم .
به گزارش : نام فارسی : گل تاج خروس
نام علمی : Celosua cristata
خانواده : Amaranthaceae
مشخصات گیاه شناسی :
 تاج خروس بومی مناطقی از آمریکا ، آفریقا و آسیاست . فصل گلدهی آن اوایل خرداد تا آخر تابستان است . تکثیر آن از طریق کاشت بذر است . زمان کاشت بذر اواسط اسفند تا اواخر فرودین می باشد . تاج خروس به سرما حساس می باشد . برای رشد خوب نیاز به محل آفتابگیر و خاک سبک دارد و به آبیاری کم ولی مستمر نیاز دارد. تاج خروس رابهتر است در محل اصلی کاشت تا دیگر نیاز به جابجایی نشاء نباشد . 

نام فارسی : آهار
نام علمی : Zinnia elegans
خانواده : Compositeae
مشخصات گیاه شناسی :
موطن اصلی این گل کشور مکزیک است . اتفاع گیاه بین ۹۰- ۳۰ سانتی متر می باشد. فصل گلدهی آن تابستان و پاییز است . آهار زمین های هوموسی با نفوذ پذیری خوب را بیشتر ترجیح میدهد .مکانهای بدون باد و آفتابی برای رویش آهار مناسب می باشد. از طریق کاشت بذر تکثیر می شود و زمان کاشت بذر اوایل بهار و اواسط مرداد تا نیمه شهریور می باشد . نشاء کردن کاشت بهاره آن کمی مشکل ودر قبال جابجایی حساس می باشد . ولی کاشت پاییزه آن در ساعات خنک با احتیاط جابجایی امکان پذیر می باشد. 

نام فارسی : جعفری
نام علمی : Tagetes erecta
نام خانواده : Compositeae
مشخصات گیاه شناسی :
گل جعفری بومی کشور مکزیک می باشد . گیاهی است یک ساله . ارتفاع 75- 25 سانتی متر متغیر می باشد . ازدیاد گل جعفری از طریق بذر صورت می گیرد و زمان کاشت بذر آن اواسط مرداد و اوایل پاییز و اواخر زمستان است . زمان جابجایی نشاء دو ماه بعد از کاشت بذر آن می باشد . خاک های معمولی با کود برای رشد این گیاه مناسب می باشد . آب به مقدار کافی نیاز دارد و مکانهای آفتابی یا سایه آفتاب را می پسندد. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید