هر روز!
هر روز!

هزار جزیره (+عکس) هزار جزیره (+عکس) هزار جزایر در

هزار جزیره (+عکس) هزار جزیره (+عکس) هزار جزایر در

هزار جزیره (+عکس)
هزار جزیره (+عکس) هزار جزایر در واقع یک مجمع الجزایر در مرز آمریکا و کانادا است که شامل 1864 جزیره کوچک می شود. این جزایر بر روی رودخانه سنت لورنس قرار گرفته اند. اندازه این جزیره ها از 50 کیلومتر مربع و تا جزیره های کوچکتر شخصی متفاوت اند. در این جزیره ها بیش از 1400 نفر زندگی می کنند. بعضی از این جزیره ها به قدری کوچک اند که تنها یک خانه در آنها جای میگیرد. دیدن چنین جزیره های کوچکی با خانه های کوچکتر و ساکنان آنها برای هر بازدید کننده ای جالب توجه است.
 
هزار جزیره (+عکس)
هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

هزار جزیره / عجایب گردشگری

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید