بهترین زندگی
بهترین زندگی

تأثیر مواد مخدر بر جنین، چگونه؟ مصرف مواد مخدر

تأثیر مواد مخدر بر جنین، چگونه؟
مصرف مواد مخدر در دوران بارداری جنین را در معرض خطرات عمده‌ی جسمی و روانی قرار می‌دهد و نیاز است قبل از اقدام به بارداری مادران حتما اعتیاد خود را درمان نمایند در غیر این‌صورت فرزندان آنان با مشکلات عدیده‌ی جسمی و روانی در آینده مواجه خواهند شد.

الف- نیکوتین
این ماده که در سیگار وجود دارد از جفت عبور کرده و منجر به تاخیر رشد جنین یا سقط خواهد شد در کودکان متولد شده نیز منجر به عمل‌کرد ضعیف کودک هنگام آموزش و ایجاد اختلال نقص توجه خواهد شد آسم کودکان نیز در مادرانی که سیگاری بوده‌اند، دیده می‌شود.

ب- حشیش
 منجر به کاهش رشد جنین و مرگ داخل رحمی جنین خواهد شد. کودکان متولد شده نیز دچار مشکلات رفتاری، افسردگی و اضطراب می شوند.

ج- الکل
مصرف الکل منجر به تأثیر مخرب بر رشد و تکامل دستگاه اعصاب خواهد شد و به طور قطع یا منجر به ایجاد فرزندان ناقص‌الخلقه می‌شود یا باعث سوء جذب آهن، اسیدفولیک، ویتامین ب‌۶ و سایر ویتامین‌های گروه ب در مادران باردار خواهد شد که به نوبه خود منجر به سوء تغذیه در جنین است.

د- کوکایین
این ماده نیز مانند الکل منجر به ایجاد نقایص ژنتیکی می‌شود. همچنین سکته‌ی قلبی و مغزی، فشار خون و مرگ ناگهانی در زنان باردار از عوارض آن است. سقط و تأخیر رشد داخل رحمی از عوارض دیگر گزارش شده‌ی مصرف این ماده خطرناک است. همچنین باعث بروز نقایص ژنتیکی شامل ناهنجاری ادراری تناسلی، نقایص قلبی وکلیوی می‌گردد.

و - تریاک، هرویین و موارد مشابه تریاک
 به علت کیفیت متغیر مواد مخدر فرد استفاده کننده دچار دوره‌های محرومیت از مصرف می‌شود لذا شانس مرده‌زایی را افزایش می‌دهد کاهش اکسیژن رسانی به جنین از تاثیرات دیگر مصرف این مواد توسط مادر باردار است و عواقب آن کاهش رشد جنین و تولد نوزاد کم وزن و نارس را در پی دارد.خونریزی داخل مغزی، افت قند خون و کلسیم، افزایش زردی نوزاد و عفونت نوزادی از عوارض دیگر استفاده از این مواد افیونی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید