هر روز!
هر روز!

رنگ موی مسی آتشین : رنگ موی مسی آتشین

رنگ موی مسی آتشین : رنگ موی مسی آتشین

رنگ موی مسی آتشین
: رنگ موی مسی آتشین
: در انتخاب رنگ مو باید به فرم صورت توجه بسیاری نمود چرا که هر فرم صورتی، رنگ مو خود را می طلبد پس قبل از انجام هر کاری در خصوص فرم صورتتان تحقیقات مناسبی انجام دهید و در کنار تمام این موارد در صورتی که به رنگ ها فانتزی علاقه دارید سایت آرایشگری به...
به گزارش : در انتخاب رنگ مو باید به فرم صورت توجه بسیاری نمود چرا که هر فرم صورتی، رنگ مو خود را می طلبد پس قبل از انجام هر کاری در خصوص فرم صورتتان تحقیقات مناسبی انجام دهید و در کنار تمام این موارد در صورتی که به رنگ ها فانتزی علاقه دارید سایت آرایشگری به شما مسی آتشین را پیشنهاد می دهد که ترکیب رنگ فوق العاده آن به صورت زیر میباشد.
این رنگ ها را ترکیب کرده و روی موی طبیعی می گذارید و 45 دقیقه مکث می کنید و بعد می شورید. برای رنگ مو مسی آتشین پایه مو باید به شماره ۸ – ۷ برسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید