معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال ماشین سازی به آفرین ماشیماشین سازی به آفرین طراح

 لینک
کانال ماشین سازی به آفرین 
 ماشیماشین سازی به آفرین طراح

کانال ماشین سازی به آفرین
ماشیماشین سازی به آفرین طراح و سازنده دستگاه های بسته بندی، انواع پرکن های اتومات و نیمه اتومات جهت مایعات غلیظ، نیمه غلیظ، رقیق و پودر با راندمان و سرعت های مورد نیاز صنایع مختلف، درب بندهای دستی، اتومات و نیمه اتومات (جزئیات بیشتر)
@Behafarin_machinery

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید