(✿◠‿◠♥)
مهربونمهربون
(✿◠‿◠♥)

✨ چشم بگشا تا طلوع آسمان پیدا شود

U


چشم بگشا
تا طلوع آسمان پیدا شود
اطلسےهاے زمان
در هر نفس شیدا شود

عطر یاس چشمهایت
نورمےبخشدبه صبح
ازشمیم دیدگانت،
دردلم غوغا شود
┏━━💓━━┓

مشاهده همه ی 8 نظر