معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال اندیشکده مجازی کهربا 🔹فلسفه 🔸جامعه شناسي 🔹حقوق 🔸تاريخ 🔹سياست

 لینک
کانال اندیشکده مجازی کهربا 
 🔹فلسفه 🔸جامعه شناسي 🔹حقوق 🔸تاريخ 🔹سياست

کانال اندیشکده مجازی کهربا
🔹فلسفه 🔸جامعه شناسي 🔹حقوق 🔸تاريخ 🔹سياست 🔸ادبيات 🔹روان شناسي 🔸اديان 🔹فرق و مذاهب 🔸طبيعت 🔹علم مدرن 🔸تكنولوژي 🔹اقتصاد 🔸كارآفريني 🔹موفقيت 🔸مديريت 🔹آينده پژوهي ♦️تحليل ♦️كوتاه نوشت ♦️عكس نوشته ♦️اينفوگرافي ♦️عكس ♦️فيلم ♦️گيف ♦️پي دي اف ♦️و... 💢 در اين هياهو، انديشيدن را خوب و متفاوت حس كنيد... 💢با كهربا همراه شويد... (جزئیات بیشتر)
@Kahrobaforall

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید