مسیر سبز
مسیر سبز

نجات دختر 6 ساله به سبک رابین هود :

نجات دختر 6 ساله به سبک رابین هود 
 :

نجات دختر 6 ساله به سبک رابین هود
: پسر 12 ساله ای که یک دختر 6 ساله را از خطر غرق شدن در رودخانه نجات داده است می گوید از مادر شجاعش الگو گرفته است. به گزارش ، لوک با دیدن صحنه افتادن سودانا آتکینسون  به رودخانه سریعاً به کمک او می شتابد. جریان آب شدید بوده ولی لوک بالاخره موفق به نجات دختر کوچک می شود و سپس او را تا خانه اش که در یک کیلومتری رودخانه قرار داشته همراهی می کند.

لوک، که پسری آرام و خجالتی است، می گوید " آن روز من و دوستانم مورگان و بیلی در کنار رودخانه نشسته بودیم که ناگهان صدای افتادن چیزی را در آب شنیدیم. وقتی فهمیدم دختر کوچکی در آب افتاده است سریعا به داخل رودخانه پریدم. من سر او را نمی دیدم ولی دست هایش را می دیدم. نمی دانستم می تواند شنا کند یا نه، اما به سرعت شیرجه زدم و سرش را از آب بیرون آوردم."

لوک ادامه می دهد " من نمی خواستم معروف یا محبوب باشم اما حالا همه در مدرسه مرا می شناسند. مادر من یک افسر پلیس است و چندین بار به خاطر نجات جان دیگران جایزه گرفته است. من فقط می خواستم مثل مادرم باشم."

مادر لوک، که به مدت 7 سال به عنوان یک پلیس خدمت کرده است می گوید " وقتی آن دختر کوچک به داخل آب افتاد لوک لحظه ای درنگ نکرده و به داخل آب پریده است. اما وقتی به خانه بر گشت حالتی بسیار عادی داشت انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. به اتاقش رفت، لباس های خیس را از تنش بیرون آورد و دوباره از خانه بیرون رفت. من فکر می کنم پاداش ها و لوح های تقدیری که تا به حال به من تعلق گرفته است برای پسرم بسیار مهم بوده و او مرا به عنوان یک الگو انتخاب کرده است."

مادر لوک تا به حال دو لوح تقدیر دریافت کرده است، یکی به خاطر نجات مرد پیری که خانه اش پر از گاز بوده و دیگری به خاطر نجات مردی که رگ پای خود را زده بوده است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید